Školení a poradenství

Web revision


Školení a 
poradenství

Vyhláška č. 50/78 Sb.

Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník , který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem. Školení provádíme obvykle u zákazníků, preferuji menší skupinky a samozřejmostí je zaměření dle potřeby osob.

Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne §3,§4 (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)
 • Předchozí osvědčení dle Vyhl. /50/78 Sb. ne §5
 • Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb. (OSVČ stačí bod 2)
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození
 • Fakturační údaje včetně IČ a Dič pro vystavení daňového dokladu

Naskenované doklady nejlépe ve formátu PDF můžete zaslat přímo na e-mail: info@tenop.cz


Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

§4- Pracovník poučený: Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny.

Mohou:

 • samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí
 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím
 • pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem

Nesmějí pracovat pod napětím.


§5- Pracovník znalý:

mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou

musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

Mohou:

 • samostatně obsluhovat el. zařízení
 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím
 • pracovat v prostorách zvl. neb. pod dozorem
 • pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem,
 • pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem- pouze vybrané práce


§6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):

mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou

musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

musí mít požadovanou dobu praxe ( USO, VŠ 1 rok)

Mohou:

 • vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných
 • Zakázané práce:
 • na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn- zvn
 • na zařízeních vn- zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací
 • na zař. nn, vn – zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN
 • tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů.

 

§7 Pracovník pro řízení činnosti:

požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky)

musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

 

§8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:

požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky)

musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

 

§9 Pracovník pro provádění revizí:

zkouška na TIČR min. 1x za 5 let

praxe 3-7 let

 

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:

musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce

oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

 

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech:

asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé


ADRESA

TENOP spol. s.r.o.

Pavel Hudík

 

Mariánská 413,
Příbram VI-Březové Hory,
261 01

IČO:  28403959

ID datové schránky:  wb66t6m

Telefon

+420 608 265 395

FACEBOOK