Plyn

Web Gas Picture

Revize plynu

Při provádění revize plynových zařízení se kontroluje umístění a funkčnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontroluje se rovněž rozmístění plynových spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jeho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděna kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého CO.

Zjednodušeno:

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů ( měření případného úniku zemního plynu )
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého


Termíny kontrol 1x ročně dle vyhl.85/78 Sb.

Termíny provozních revizí 1x za 3 roky dle vyhl.85/78 Sb.


ADRESA

TENOP spol. s.r.o.

Pavel Hudík

 

Mariánská 413,
Příbram VI-Březové Hory,
261 01

IČO:  28403959

ID datové schránky:  wb66t6m

Telefon

+420 608 265 395

FACEBOOK