Elektro

Web Elektro Picture


Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí

 • Revize výchozí
 • Revize pravidelná – periodická
 • Revize mimořádná
 • Revize elektrických zařízení s omezením napětí do 35kV podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu (oprávnění TIČR a ČBÚ). Provádíme práce v oblasti působení energetických společností ČEZ, PRE, EON.
 • Revize el.spotřebičů a ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2
 • Měření intenzity osvětlení
 • Revize hromosvodů podle ČSN EN 62305, ČSN 341390 včetně prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Kontroly nouzového osvětlení
 • Elektroinstalační práce (oprávnění TIČR a ČBÚ)
 • Projektová činnost v oboru elektro
 • Opravy, rekonstrukce, nové montáže elektrozařízení a elektrospotřebičů
 • A další komplexní servis v oboru elektro:
 • Vypracování a vedení dokumentace dle platné legislativy (elektrorevize a zkoušky) Určování vnějších vlivů prostředí
 • Odborné poradenství, posuzování projektů, předkolaudační prohlídky a zastupování firmy při kolaudaci (zaprotokolování nedostatků předávající firmy)
 • Posouzení a optimalizace spotřeby energií

Tabulky četnosti pravidelných revizních kontrol
Podle působení vnějších vlivů

Pořadové číslo Druh prostředí Revizní lhůty v letech
1 Normální 5
2 Studené 3
3 Horké 3
4 Vlhké 3
5 Mokré 1
6 Se zvýšenou korozní agresivitou 3
7 S extrémní korozní agresivitou 2
8 Prašné s prachem nehořlavým 3
9 S otřesy 2
10 S biologickými škůdci 3
11 Pasivní s nebezpečím požáru 2
12* Pasivní s nebezpečím výbuchu 2
13 Venkovní 4
14 Pod přístřeškem 4

* Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí s žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

Podle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v letech
1 Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2
2* Zděné obytné a kancelářské budovy 5
3 Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3
4* Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2
5 Pojízdné a převozné prostředky 1
6 Prozatímní zařízení staveniště 0,5


Revize hromosvodů

Druh objektu Revizní lhůty v letech
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
Ostatní 5 (4)

ADRESA

TENOP spol. s.r.o.

Pavel Hudík

 

Mariánská 413,
Příbram VI-Březové Hory,
261 01

IČO:  28403959

ID datové schránky:  wb66t6m

Telefon

+420 608 265 395

FACEBOOK