PROFESIONÁLNĚ A KVALIFIKOVANĚ

Elektro

Revize elektrických zařízení s omezením napětí do 35 kV podle ČSN 33 2000-6 ed.2 ČSN 33 1500 Z1 - Z4, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu s oprávněním TIČR a ČBÚ. Revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů, spotřebičů, kontroly nouzových osvětlení.

Plyn

Revize plynových zařízení včetně kontroly umístění a funkčnosti hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů.

Správa nemovitostí

Běžná údržba domu je samozřejmostí. Provádíme všechny povinné kontroly, zkoušky a revize technických zařízení. V případě poruchy zajistíme rychlou opravu. Zajišťujeme vyúčtování služeb spojených s dodávkami energií.

Naše služby

Hledáte odbornou pomoc, či obchodního partnera s odbornými zkušenostmi, praxí a certifikacemi?